Пакети прикладних програм

Прикладне програмне забезпечення (ППО)ППО так само називають пакетами прикладних програм діляться на 3 види:

1. ППО загального призначення

  • Текстові редактори (MS Word, Блокнот);
  • Редактори електронних таблиць (MS Excel);
  • Системи управління базами даних – СУБД (MS Access);
  • Графічні редактори (Paint).

При автоматизованому проектуванні основний обсяг робіт виконується прикладними пакетами і найважливішу роль виконують проблемно-орієнтовані пакети. Проте, частина завдань може виконуватися з використанням інших пакетів, зокрема – загального призначення.

Текстові редактори можуть використовуватися для формування маршрутно-операційних карт або текстів технологічних процесів. Наприклад, комплект маршрутно-операційних карт в системі «Техно-про» формується за допомогою MS Word.

Редактори електронних таблиць так само можуть виконувати допоміжну роль. В MS Excel формуються таблиці з даними, які потім експортуються в PDM-систему САПР.

До речі якщо раптом ви надумали оновити прошивку на телевізорі, то варто звернутися до інструкції, яких в інтернеті величезна кількість.

Крім того, частина завдань автоматизованого проектування може вирішуватися безпосередньо за допомогою електронних таблиць. Завдяки великому обсягу обчислювальних функцій, в них зручно робити різні розрахунки, наприклад, розрахунок режимів різання. Причому, ці розрахунки створюються самими користувачами.

Системи управління базами даних. Ці структури є складовими частинами будь-САПР і забезпечують зберігання інформації. У деяких системах використовуються СУБД власної розробки.

Але більша частина САПР використовують для цієї мети універсальні СУБД загального призначення, наприклад, «Oracl» або «SQL-сервер».

Графічні редактори. За допомогою графічних редакторів загального призначення вирішується завдання по відображенню ескізів, виконаних в уніфікованих формах. Крім того, ці редактори використовуються для відображення документації, відсканованої з паперового носія.

2. Методо-орієнтоване ППО

Ці пакети засновані на використанні будь-яких математичних методів розрахунку. Як це випливає з назви, всі пакети є методо-орієнтованими, зокрема системи CAE. При виконанні розрахунків можуть використовуватися універсальні системи типу MatCAD і Mat LAB.

3. Проблемно-орієнтоване ППО

Практично, основну частину роботи при вирішенні задач САПР здійснюють проблемно-орієнтовані пакети. Вони і за вартістю становлять основну частину витрат з придбання програмного забезпечення САПР. До цих пакетів відносять всі системи класу CAM, CAD CAPP.

Вона є центральним керуючим центром всієї системи.

Ссылка на основную публикацию