Дискретна оптимізація.

Дискретна оптимізація – категорія оптимізації, концепція якої використовується в області комп’ютерних наук і математики. На відміну від конкретної або безперервної оптимізації, дискретна оптимізація використовує тільки цілі числа, а не дроби, щоб виконати максимізацію функцій, що і є метою всієї оптимізації. В подальшому є можливість розділити дискретну оптимізацію в целочисленное програмування і комбінаторних оптимізацію.
Безперервна оптимізація відноситься до максимізації функцій з безперервними, реальними цифрами, починаючи від набору цілих чисел і всіма значення, які лежать між ними. Це означає, що чисельні значення які використовуються можуть представляти будь-яке значення, яке може проявлятися як в реальному фізичному світі так і в абстрактному світі математики. Негативні числа, а також дроби і десяткові, які працюють на невизначений термін. Ця форма оптимізації є найбільш складною, і вона приймає найбільш точний підхід до математичної функції.

Інша гілка дискретної оптимізації, в цілому, це рушійна мета оптимізації і вона залишається колишньою – максимізувати результати математичних функцій, так як вони застосовуються в обчислювальній техніці або інших областях. На відміну від свого аналога безперервної оптимізації, цей тип оптимізації має справу тільки з дискретними чисельними значеннями. Це конкретні числа, наприклад, число 2 або 647. У той час як інша гілка проходить уздовж лінії, цієї дискретної гілці не вистачає плавних переходів від одного цілого числа до іншого – фракції, які лежать між ними не береться до уваги.

Як і в області самої оптимізації, дискретну оптимізацію можна розділити на дві категорії: целочисленное програмування і комбінаторна оптимізація. В області комп’ютерних наук, цілочисельні змінні межі програмування знаходяться в програмі в цілих числах, тобто дроби і негативні числа заборонені в програмі. Комбінаторна оптимізація використовується в комп’ютерних науках, а також в області математики, і вона досить складна. Вона передбачає інтеграцію операцій оптимізації та рішення в різних видах графіки. Через кінцевого і конкретного характеру дискретних числових значень, графіки не гладкі, а навпаки, підкреслюють відмінності на вертикальних і горизонтальних осях, які з’являються між двома значеннями.

Де і як використовується безперервна або дискретна оптимізація – це залежить виключно від області і цілей конкретного проекту. Крім математики і комп’ютерних програм, в галузі машинобудування, економіки, або механічних наук, можуть бути використані різні види оптимізації. Згідно з проектом, це може бути, ні дискретна, ні безперервна оптимізація – їх тільки дві і в інших категоріях оптимізації.

Ссылка на основную публикацию